SCRUM Implementatie. Niet bij elke organisatie gaat het goed of loopt het daarna even lekker. Gelukkig is een van de fijne bijkomstigheden van Agile dat er snel aanpassingen gemaakt kunnen worden binnen het proces.

Door mijn kennis van Agile werken en mijn kwaliteit om mensen te motiveren en te inspireren ben ik de uitgelezen persoon om SCRUM binnen jouw organisatie te laten floreren. Agile werken is namelijk een mindset die aangepast dient te worden naar de wensen en de eisen van de gebruikers.

Om binnen jouw organisatie hier een goede bijdrage aan te kunnen leveren en het zo aan te passen dat het binnen jouw organisatie wel werkt is meer nodig dan alleen een visie voor een team. Het moet gedragen worden door product owners, stakeholders én (vaak vergeten) leidinggevenden.

Daarom bied ik jou graag mijn diensten aan om iedereen te laten bijdragen aan een grotere productiviteit en efficiëntie. En laat ik daar nou een speciaal pakket aan hulpmiddelen voor hebben samengesteld.

Consultancy

Huur mij in om het verander proces binnen jouw organisatie om te zetten in een breed gedragen mindset.

Retrospective

Vernieuwde restrospectives kunnen niet alleen zorgen voor nieuwe inzichten, maar ook inspireren om verder te denken.

Evaluatie

Als ‘scheidsrechter’ zorg ik dat iedereen gehoord wordt en spijkers met koppen geslagen worden.

Sprint 0

Een nieuwe start kan altijd. Jouw team vertrekt weer met aangepaste werkwijze en frisse moed naar een nieuwe fase.

Consultancy

Het is van belang dat de Agile mindset wordt gedragen door de gehele organisatie. Dit brengt met zich mee dat er van een Top-Down aanpak bewogen moet worden richting Bottom’s up. Van alle betrokken partijen vergt dit de nodige aanpassingen in de huidige werkwijze.

Door mijn ervaring met zowel teams & product owners als leidinggevenden & stakeholders bij grote instanties, ben ik in staat om dit op een duidelijke en visuele wijze over te brengen.

Wat kan ik voor je betekenen?

Om deze verandering van mindset op een correcte wijze aan te vliegen, zal ik in eerste instantie met betrokken partijen inventariseren wat de huidige wijze is. Door dit duidelijk op papier te krijgen, kan op een veilige en op maat gemaakte manier een plan van aanpak worden samengesteld.

Daarna zal ik begeleiden bij het implementeren van het gemaakte plan; zowel per doelgroep als individueel wordt gekeken naar welke aanpassingen nodig zijn en hoe dit het beste in te voeren. Van belang hierbij is dat iedereen duidelijk voor ogen heeft wat de veranderingen inhouden en hoe dit om te vormen in een passende werkwijze voor de organisatie. Hierbij wordt niet voorbij gelopen aan de invulling van individuele functies.

Na een gestelde periode zal er een evaluatie zijn over hoe de ingevoerde aanpassingen hun uitwerking kennen binnen de organisatie. Eventueel gewenste aanpassingen worden besproken en zo nodig ingevoerd. Dit is een iteratief proces.

Wat gaat je dat kosten?

De invoering van een geheel nieuwe mindset gaat natuurlijk niet over één nacht ijs. Het is daarom van belang om hiervoor enkele maanden uit te trekken (ook gezien het evalueren & opnieuw uitproberen, totdat er een werkwijze is ontstaan die voor iedereen werkt).

Daarom vindt je hieronder enkel mijn geldende uurtarief. Laten we tijdens de intake bespreken wat er voor nodig is om ook jouw organisatie geheel volgens Agile aan het werk te krijgen.

Uurtarief
€ 120,- (incl. btw)

Retrospective

Retrospectives zijn er in alle vormen en maten, maar veelal wordt er voor een (basis)methode gekozen en daaraan vastgehouden. Vaak zie je ook dat er buiten de teamleden, meer rollen betrokken zijn en dat daardoor het gevoel ontstaat dat niet alles gezegd kan worden. Of dat de retro maar afgeraffeld wordt.

Retrospectives zijn de belangrijkste SCRUM events van het team.

In een goede retrospective kan alles besproken worden, zowel interne als externe factoren. Het gaat niet alleen om de afgelopen sprint, maar alles wat daar bij is komen kijken. De beste retrospectives die ik heb meegemaakt ‘klaarden de lucht’ (soms met harde woordenwisselingen), zodat teamleden daarna weer met een leeg hoofd en frisse moed aan de volgende iteratie konden beginnen.

Wat kan ik voor je betekenen?

Een van mijn krachten is dat ik snel door heb als er onderhuids meer speelt dan wordt uitgesproken. Ook ben ik in staat om te zorgen dat iedereen evenredig aan het woord komt. Daarnaast zal mijn onafhankelijkheid kunnen helpen bij het aanvliegen van problemen en gewenste aanpassingen. Ik kan het team van advies voorzien hoe zij het beste dit kunnen aankaarten bij andere partijen.

Vooraf zal ik een vragenlijst versturen naar de teamleden, waarin ik onder andere vraag naar wat er volgens hen niet mag ontbreken tijdens de retro. Daarnaast vraag ik welke vorm van retro zij momenteel hanteren, zodat ik zeker van kan zijn een compleet andere versie in elkaar te zetten.

Samen met het team bekijk ik wat zij werkelijk nodig hebben om nog productiever en efficiënter de aankomende sprints in te richten.Nadien blijf ik gedurende één iteratie beschikbaar voor het team, om hen te begeleiden in het aanbrengen van de gewenste veranderingen.

Wat gaat je dat kosten?

Een retrospective vind doorgaans inpandig plaats. Ik ga uit van een tijdsduur van maximaal 2 uur; dit is langer dan door de SCRUM Guide aangegeven tijd, maar het is belangrijk om alles op tafel te krijgen en daar is tijd voor nodig.

Op verzoek is het ook mogelijk om deze retro op een andere inspirerende locatie te laten plaats hebben en een andere tijdsduur mee te geven (mede afhankelijk van de problematiek binnen het team). Laten we de mogelijkheden en wensen bespreken tijdens een intake.

Retrospective

 • 2 uur
 • locatie in overleg
 • alleen voor teamleden
 • inclusief materialen
€ 450,- (incl. btw)

De Grote Evaluatie

Hoera! Het is jullie gelukt. Het product of dienst heeft een (succesvolle) lancering gehad en nu is het tijd om de afgelopen periode te evalueren. Zodat je lessen kan trekken uit het geen gebeurd is en in het vervolg niet meer dingen over het hoofd ziet. Een groot leermoment voor de gehele organisatie.

Welke partijen zijn betrokken bij een goede evaluatie?

Het team

De Product Owner(s)

Stakeholders

Vertegenwoordigers van samenwerkingsverbanden

Betrokken managers

Dat is nogal een waslijst en het is een helse klus om al die mensen op hetzelfde moment bij elkaar te krijgen. Buiten dat wil iedereen graag deelnemen en heeft iedereen wel een mening die van belang is. Het zal niet de eerste keer zijn dat het op sommige punten hard tegen hard gaat, want zoveel mensen, zoveel belangen. Dus wie gaat dat leiden?

Het is een afsluiting van een belangrijke periode.

En helaas wordt dat nog wel eens vergeten; want er is een belangrijke mijlpaal behaald. Er is dus ook een succes te vieren, hoe moeilijk of makkelijk de weg er naar toe ook is gebleken.

Een goede evaluatie omvat daarom niet alleen ‘galspuien’, maar ook de plek om aan te halen wat er wel goed is gegaan en wie daar verantwoordelijk voor is geweest. Met die insteek verandert deze belangrijke meeting in een

Wat kan ik voor je beteken?

Ik kan voor jou die onafhankelijke ‘scheidsrechter’ zijn die er zorg voor draagt dat de evaluatie in goede banen wordt geleid. Door structuur aan te brengen in de vergadering en elke partij aan het woord te laten, maar vooral om er voor te zorgen dat alles uitgesproken wordt. Alleen op die manier kan een vervolg of nieuw traject baat hebben bij de lessen die geleerd worden.

Doordat ik ‘vers’ binnenkom, heb ik geen last van opgebouwde frustraties en emoties die tijdens het proces zijn opgebouwd. Ik kan de materie daardoor geheel objectief bekijken en zodoende ook advies uitbrengen aan de diverse partijen.

Na de meeting zal ik een rapportage opmaken met daarin de afgesproken veranderingen en aanpassingen, maar waar nodig ook advies uitbrengen aan elke deelnemer.

Wat gaat je dat kosten?

Een goede evaluatie omvat (afhankelijk van het aantal deelnemers) minimaal één dagdeel. Gezien het aantal verplichte deelnemers is het vaak handig om dit inpandig in te plannen, maar het is ook zeker mogelijk om dit op locatie te doen.

De prijsindicatie hieronder gaat uit van een inpandige evaluatie van één dagdeel, maar laten we als er interesse is vooral bekijken wat voor jullie evaluatie nodig is.

De Grote Evaluatie

 • 1 middag
 • locatie in overleg
 • voor alle betrokkenen
 • inclusief materialen
€ 975,- (incl. btw)

Sprint 0

Elk goede SCRUM implementatie zou met dit onderdeel moet beginnen. Toch is het het meest vergeten element ooit. Vaak betaalt zich dit later uit in frustratie tussen team / product owners / stakeholders & managers en is de productiviteit en efficiëntie lang niet zo hoog als het zou kunnen zijn. Gelukkig is het niet te laat om er alsnog een in te lassen.

Hoewel dit dé plek is om te starten is het nooit te laat om er mee te beginnen

Een perfect moment om ‘opnieuw te beginnen’ is bijvoorbeeld na een live-gang van een product of dienst. Hierna heeft als het goed is sowieso een grote evaluatie plaatsgevonden en weet het team als geen ander wat er op dat moment voor hen aan schort.

In een sprint 0 bepaalt het team met elkaar wat zij nodig hebben om zo goed mogelijk te kunnen werken. Dat kan werkelijk van alles zijn, maar hieronder een paar voorbeelden waar aan gedacht kan worden:

Aanwezige software

Samenwerkingsverbanden met andere teams, product owners en leidinggevenden

Samenstelling van User Stories

Manier van coderen en documenteren

Afspraken omtrent werktijden en vergaderen

Wat kan ik voor je betekenen?

In mijn carrière ben ik betrokken geweest bij en heb ik veel verlate Sprint 0’s geïnitieerd. Teams die voor de eerste keer een dit SCRUMevent meemaken, hebben de neiging om klein te denken en bijvoorbeeld omgevingsfactoren over het hoofd te zien. Terwijl juist in de zaken waar niet zo snel over nagedacht worden de meeste productiviteits- en efficiëntiewinst te vinden is.

Door middel van een ‘Sky is the limit’-sessie van de Sprint 0 bijeenkomst te maken, laat ik jouw teamleden verder denken dan het voor de hand liggende. Wat hebben zij als team nodig om niet alleen een goede werkomgeving te creëren, maar ook om daarin verder te gaan: hoe creëren zij een ‘Safe Haven’?

Wat gaat je dat kosten?

Een vernieuwende Sprint 0 kost een hele dag. Om het extra uitdagend te maken en iedereen uit de ‘comfortzone’ te halen, geef ik deze sessie het liefst op een plek buiten de eigen organisatie. Deze sessie is dus inclusief lunch en een borrelmoment als afsluiting.

Sky is the Limit

 • gehele dag
 • locatie in overleg
 • alleen voor teamleden
 • inclusief materialen
€ 1750,- (incl. btw)