Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vendorcult Productions neemt jouw privacy serieus en gaat daarom zorgvuldig met jouw gegevens om. In deze privacyverklaring lees je welke gegevens ik van jou verzamelen en waarom. Heb je vragen of wil je een van je rechten uitoefenen, kan je contact opnemen met mij via mail.

Wie ben ik?

Vendorcult Productions
Anna Blamanplantsoen 1
7321 JE Apeldoorn
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84319259

Het site-adres is www.vendorcult.com

Je kunt mij bereiken via het e-mailadres info@vendorcult.com

Welke gegevens verwerk ik en voor welke doeleinden?

Als je contact met mij opneemt via onze website, verzamel ik jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Ik gebruik deze gegevens om contact met je op te kunnen nemen en bewaar deze tot maximaal 2 jaar na het laatste contact dat ik met jou heb gehad.

Als je je inschrijft voor onze nieuwsbrief, verwerk ik jouw (voor)naam en e-mailadres met jouw toestemming. Ik gebruik deze gegevens enkel om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Dit doe ik net zolang tot je je uitschrijft.

Voor het versturen van offertes, het aangaan van overeenkomsten en het verzenden van facturen verzamel ik jouw bedrijfsnaam, voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, en/of (bedrijfs)adres. Deze informatie heb ik nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Ik heb de wettelijke plicht om alle informatie op offertes en facturen 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

Als je reageert op een bericht op een van mijn social media accounts, verwerk ik jouw (bedrijfs)naam, profielfoto en eventuele gegevens die je zelf in je reacties verstrekt. Deze reacties blijven staan totdat je ze zelf verwijdert of bij mij een verzoek indient om ze te laten verwijderen.

Ik verzamel informatie over het gebruik van de website. Dit doe ik geanonimiseerd. Hierbij worden dus geen persoonsgegevens verwerkt.

Verwerking van persoonsgegevens door derde partijen

Ik verstrek in principe geen gegevens van jou aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die ik heb gesloten of een wettelijke plicht mij hiertoe noodzaakt. Om mijn dienstverlening te kunnen uitvoeren maak ik gebruik van een aantal partijen die de volgende diensten leveren:

Deze derde partijen worden aangemerkt als verwerkers. Ik maak enkel gebruik van derde partijen waarmee ik een verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Zij verwerken jouw gegevens enkel in opdracht van mij en gebruiken deze verder niet voor andere doeleinden.

Ik probeer zoveel mogelijk gebruik te maken van verwerkers die gevestigd zijn en gegevens verwerken binnen de EER. Soms komt het voor dat ik gebruik moet maken van diensten buiten de EER. Dit doe ik alleen als de betreffende bedrijven zijn gevestigd in landen die door de Europese Commissie als adequaat zijn aangemerkt of als er andere waarborgen zijn.


Cookies

Mijn website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat door mijn website wordt meegestuurd en door je browser wordt opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee je onze website bezoekt. Je kan cookies uitschakelen of verwijderen via de instellingen van je browser. Indien je dat doet, kan ik niet garanderen dat de website nog volledig werkt of juist weergegeven wordt.

Ik maak gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. Daarnaast houd ik bij hoe bezoekers mijn website gebruiken via Google Analytics.

De social media iconen op mijn website linken door naar mijn social media profielen, maar plaatsen zelf geen cookies via onze website. Wanneer je op zo’n link klikt en doorgestuurd wordt naar een social media platform, kan het zijn dat dit platform cookies plaatst. Lees hiervoor de cookieverklaring van het betreffende platform.

Wil je een uitgebreidere uitleg over de gebruikte cookies? Kijk dan op de pagina Cookiebeleid (EU).

Beveiliging van gegevens

Ik ga zorgvuldig om met jouw gegevens en nemen maatregelen tegen verlies, diefstal, onbevoegde toegang of ongewenste openbaarmaking. Computers, laptops, telefoons en andere apparaten waarop gegevens zijn opgeslagen, zijn beveiligd met wachtwoorden en, waar mogelijk, met twee-staps-verificatie. Voor het uitvoeren van mijn werkzaamheden maak ik gebruik van beveiligde verbindingen en niet van openbare WiFi-netwerken. Mijn website is met een SSL-certificaat beveiligd. Ik zorg ervoor dat ik altijd werken met de laatste versie van besturingssystemen, software en plugins en nieuwe beveiligingsupdates altijd zo spoedig mogelijk installeer.


Jouw rechten

Omdat ik persoonsgegevens van jou verwerk, heb je een aantal rechten die je kunt uitoefenen. Het gaat om:

Het recht:

  • op inzage in gegevens die we van jou hebben;
  • op correctie van onjuiste of onvolledige gegevens;
  • om gegevens te laten verwijderen;
  • op bezwaar wanneer je het niet eens bent met onze belangenafweging bij verwerkingen op grond van ons gerechtvaardigd belang;
  • om het verwerken van persoonsgegevens te beperken in afwachting van de afhandeling van een ander recht.

Als je een van deze rechten wil uitoefenen, kan je contact met mij opnemen via info@vendorcult.com. Ik zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand reageren op je verzoek. Als je verzoek buitensporig of zeer complex is heb ik langer de tijd om aan je verzoek te voldoen. Ik zal je dit in voorkomende gevallen laten weten.

Mochten we er onderling niet uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk hiervoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met mijn website zijn verbonden. Ik kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Als je via een link op de website van een derde terecht komt, raad ik je aan om de privacyverklaring van deze website te lezen.

Wijzingen in de privacyverklaring

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de diensten die ik op dit moment aanbied. Mocht ik in de toekomst extra diensten aanbieden waarbij persoonsgegevens verwerkt worden, dan zal deze privacyverklaring gewijzigd worden. Dit geldt uiteraard ook bij wijzigingen in wet- en regelgeving. De nieuwe privacyverklaring zal gepubliceerd worden op de website. Mochten de wijzigingen van direct belang zijn voor jou of ingrijpend van aard zijn, dan zal ik dit daarnaast ook rechtstreeks communiceren.

opmaak d.d. 14-02-2022