Persoonlijke groei bevorderen door

HET BESTE UIT DE ANDER

te halen met tegenspel.

Ik ga er prat op dat ik mensen wil motiveren & inspireren. Bij kunnen dragen aan dat mensen het beste uit zichzelf kunnen halen; voor mij is dat de belangrijkste reden geweest om trainingsactrice te worden. Na eerder al tijdens mijn studie en voor werkgevers dit te mogen doen, nu volledig voor het ‘echie’. Als professional ben ik in te zetten voor:

Ik vind het belangrijk dat (jij of) je cursisten zelfverzekerd de aangeleerde theorie ook in de praktijk kunnen toepassen. Als trainingsactrice ga ik graag aan de slag om dit (in een veilige omgeving) met hen te oefenen door middel van realistische situaties. Zodoende zijn zij straks nog beter voorbereid om goed te kunnen handelen als zij hier in de werkelijke praktijk mee te maken krijgen.

Daarnaast help ik als assessment actrice graag een beter beeld te krijgen van de (kern)competenties van jouw sollicitatiekandidaat of medewerker, zodat jij een betere inschatting kan maken of die persoon geschikt is voor die bepaalde functie.

Heb jij er al eens over nagedacht om jouw medewerkers op de proef te stellen? Door hen in de praktijk te toetsen of zij bestaande protocollen wel op de correcte wijze toepassen in hun dagelijkse werk? Theorie aanleren is één, maar om het in de praktijk toe te passen is natuurlijk een heel ander verhaal. Als Mystery Guest daag ik graag jouw medewerkers uit op de werkvloer.

Trainingen

Assesments

Mystery Guest

Ga naar LinkedIn
Ga naar Instagram
Ga naar Twitter
Ga naar YouTube

Officieel

GECERTIFICEERD

door Dubbel E Acteerservice

Trainingsactrice

De geleerde theorie met een

TRAININGSACTEUR

oefenen in de praktijk.

Als organisatie en trainer wil jij natuurlijk dat jouw medewerkers/cursisten de geleerde theorie goed in praktijk kunnen brengen. Om dat te toetsen hoef je niet te wachten tot dat plaatsvindt; door te werken met mij als trainingsactrice zorg je er voor dat zij het geleerde kunnen toepassen en kunnen ontdekken waar zij nog meer kunnen leren, voordat zij er mee geconfronteerd worden in die praktijk.

Na de oefening ben ik in staat om gedegen (positieve) feedback te geven, zowel vanuit mijn rol als daarbuiten, om de cursist dat extra zetje te geven om de theorie nog beter toe te laten passen. Waar nodig bied ik hen graag de mogelijkheid om zichzelf uit te dagen en het beste uit zichzelf te halen door bijvoorbeeld een gedeelte van de oefening terug te pakken.

Hoe ga ik te werk?

Ik vind het heel belangrijk om er voor te zorgen dat cursisten zich bij mij op hun gemak voelen en niet zien als ‘examenonderdeel’. Daarvoor leer ik voor de oefening niet graag alleen de cursisten kennen, maar vertel ik hen ook graag wat zij van mij kunnen verwachten en dat ze mij als hulpmiddel ‘mogen gebruiken’.

WANT:
Ik ben er voor JOUW CURSISTEN om in een VEILIGE OMGEVING te kunnen OEFNEN & PROBEREN hoe zij de GEWENSTE SITUATIE & REACTIE kunnen creëren. Daarin bestaat GEEN GOED OF FOUT en als zij er even niet uitkomen is daar nog altijd de PAUZEKNOP! Een extra voordeel bij het trainen in groepsverband is dat door het KIJKEN NAAR ANDEREN je nog meer kunt LEREN.

Ik vind het belangrijk om samen met de trainer als een geheel voor de groep te kunnen staan. Daarvoor overleg ik graag van te voren wat er tijdens de training precies van mij verwacht wordt en leer ik graag over de cultuur van de organisatie vooraf. Om dit goed uitgekristalliseerd te krijgen, bespreek ik dit (en andere zaken) graag van te voren met deze trainer.

Bijvoorbeeld in te zetten voor:

agressie & weerbaarheid / verhoren / gedragscode / omgaan moeilijke klanten

GEEN GOED OF FOUT

wel alle kansen om veilig te oefenen.

Competenties komen door

ASSESSMENTS

goed in beeld.

Als jouw organisatie op zoek is naar nieuwe invulling van een belangrijke of verantwoordelijke functie, wil jij natuurlijk goed duidelijk hebben wie van de sollicitanten wel en welke minder over de gevraagde competenties beschikken.

Hoe ga ik te werk?

Om er voor te zorgen dat alle kandidaten dezelfde kansen krijgen ga ik op basis van een door (samen met) jou samengesteld script het benodigde tegengedrag spelen. Dit doe ik zowel op relationeel, taakgericht & inhoudelijk niveau.

Je kunt van mij verwachten dat ik elke kandidaat gelijk zal behandelen en krijgt aan het eind gestructureerde feedback terug over in welk mate de kandidaat de bepaalde competenties bezit.

Bijvoorbeeld in te zetten voor:

management / sales functies / GGZ / consultancy /gespecialiseerde functies

GESCHIKT OF ONGESCHIKT

is makkelijker te bepalen!

Bestudeer met een

MYSTERY GUEST

de echte werkvloer.

Wil jij onderzoeken of en hoe jouw medewerkers in de praktijk omgaan met bijv. protocollen, (lastige) klanten of security? Zet mij dan in om dit uit te testen zonder dat zij hiervan op de hoogte zijn, waar jij maar wil.

Hierdoor krijg jij een duidelijk beeld waar medewerkers nog training voor nodig hebben of welke protocollen niet worden nageleefd.

Het zal je bijvoorbeeld verbazen waar je naar binnen kan komen met een IKEA family-card…

Hoe ga ik te werk?

Ik ga jouw medewerkers hierop testen op locatie aan de hand van een door jou opgestelde casus. Hierbij wil ik graag weten welke competenties en leerdoelen jij terug wil zien en maak je mij bekend met de geldende protocollen & procedures.

Met deze kennis ga ik op pad naar jouw locatie en doe mij voor als bijvoorbeeld lastige klant of probeer ik zonder geldige pas jouw gebouw binnen te komen. Hierbij laat ik altijd jouw medewerker in de waarde, maar zal ik wel uitdagend en soms provocerend zijn.

Als ik mijn opdracht afgerond heb ontvang je van mij een rapportage met daarin mijn observaties en bevindingen, gebaseerd op hetgeen vooraf met jou bepaald.

Bijvoorbeeld in te zetten voor:

Beveiliging / klantgerichtheid / sales / opvolging cursus

FACTOR MENS

blijft onvoorspelbaar.